03 May
2017
18:00

Klassekamp og kolonihistorie i fransk samtidslitteratur

Afrikansk kulturinstitutt (CAK) Pilestredet 75C (vis-à-vis Fagerborg kirke) Oslo
Foredrag på norsk av Margunn Vikingstad, litteraturkritiker i Morgenbladet og oversetter. Entrée Kr 50,- medlemmer(studenter,  andre kr 80,-. Afrikansk måltid tilbys etter foredraget, kr 140,- v/påmelding SMS 92081290 eller e-post : else.boon@hotmail.com innen 28.april.

Foredrag på norsk av Margunn Vikingstad, litteraturkritiker i Morgenbladet og oversetter.

Entrée Kr 50,- medlemmer(studenter,  andre kr 80,-.

Afrikansk måltid tilbys etter foredraget, kr 140,- v/påmelding SMS 92081290 eller e-post : else.boon@hotmail.com innen 28.april.