31 Jan
2019
18:00

Charles de Gaulle og gaullismen

Institut français, Holtegt 29, Oslo (trikk nr 19 Rosenborg)
AMOPA (Association des Membres de l’Ordre des Palmes Académiques) inviterer til foredrag. I 2019 er det 50 år siden Charles de Gaulle gikk av som Frankrikes president, etter over 10 år ved makta. Den femte republikkens far trakk seg etter en folkeavstemning i hans disfavør, og etter en turbulent vår året før, med opprørene i mai 1968. […]

AMOPA (Association des Membres de l’Ordre des Palmes Académiques) inviterer til foredrag.

I 2019 er det 50 år siden Charles de Gaulle gikk av som Frankrikes president, etter over 10 år ved makta. Den femte republikkens far trakk seg etter en folkeavstemning i hans disfavør, og etter en turbulent vår året før, med opprørene i mai 1968. Til tross for nedturen, er de Gaulle fortsatt franskmennenes foretrukne president gjennom tidene.  Gaullismen står fortsatt sterkt i Frankrike i dag. I dette foredraget vil vi se nærmere på hvem de Gaulle var, de ulike stadiene i hans politiske karriere og ettermæle, samt de sentrale punktene i gaullismen som politisk ideologi.

Foredrag (på norsk) ved Kjerstin Aukrust, førsteamanuensis, Universitetet i Oslo 

Inngang kr.100,- (kontant), inkl ost/vin, studenter kr.50,-.